Contact

Hieronder vindt u de contactgegevens van de bestuursleden en de 'bar-man'.

Voorzitter

Martin Stoop

voorzitter@devrolijkedriehoek.nl

Penningmeester

Bert Geelhoed

penningmeester@devrolijkedriehoek.nl

Secretaris

Ton Verweijmeren

secretaris@devrolijkedriehoek.nl

Commissaris

Toine Hooijmaaijers

commissaris@devrolijkedriehoek.nl

Bar

Piet van Eggelen

bar@devrolijkedriehoek.nl

Rekeningnummer:
MV DE VROLIJKE DRIEHOEK

NL93INGB0002370772