Home

De Vrolijke Driehoek

Je kijkt naar de website van De Vrolijke Driehoek, wie we zijn, hoe we zijn ontstaan, het doel, zullen we jou in onderstaand verhaal uitleggen.

Het begon allemaal in De Kring, een toenmalig cultureel vormingscentrum voor jong volwassenen begin jaren 80.

Enkele vrienden, meest motorrijders uit Tilburg Noord, zoals Joost Grimminck, Rob vd Wier, Jan Grimminck, Wil Hamers, Frans vd Zande, Ad van Dijk en Lenno Wiegers (groepsleider bij de Kring), staken de koppen bij elkaar met het idee een sleutelvereniging op te richten welke als doel had elkaar alles te leren op motorgebied. Dit betrof zowel de techniek, om de meestal oude motoren aan de gang te houden, als de rijvaardigheid.

Lenno kon een gemeente subsidie los peuteren om alvast een startkapitaal te hebben en hiermee werd alles in werking gezet.

Er moest een naam worden bedacht en al snel passeerde van alles de revue, zoals, de vette bougie, de vette gulp en nog enkele van dat soort vreemde kreten. Maar tenslotte kwam vanuit het maandblad de Panorama het idee, hierin stond een strip, Het is groen en het..., en een onderwerp daarin was het driehoekje, waarmee een verhaal werd verteld over het vrouwelijke (vrolijke) driehoekje, bij ieder wel bekend. Omdat zij ook zagen dat het met verkeer te maken had werd het een driehoekje met een rode rand. De sfeer zat er toen al goed in dus moest er een smiley in komen, maar aangezien dit toch op problemen stuitte werd de driehoek omgedraaid en de naam en logo waren geboren, er waren wel de nodige pilskes en wat andere drank voor nodig geweest om hiertoe te komen.

Nu was er nog een locatie nodig voor een geschikte ruimte in Tilburg Noord, daar waar destijds de meeste leden woonden. Het zou er wel eens uit de hand kunnen lopen en men moest toch ook weer naar huis. Bij Rijschool Ad Spijkers in de Leharstraat werd, door mensen die daar voor hun motorrijbewijs bezig waren, een ruimte gevonden die geschikt was voor wat gereedschap, motoren en een stapel bier.

Zo gezegd zo gedaan en na een periode van 5 jaar, ongeveer 1985, gingen we verhuizen naar een grotere ruimte in de Leharstraat. De leden kwamen als vrienden binnen en bouwden samen deze motor- en sleutelvereniging tot wat het nu is. Na 10 jaar gaf Ad te kennen dat hij zijn rijschool wilde uitbreiden en moesten we op zoek naar een andere ruimte. Per 1 december 1995 werd er een ruimte gevonden in de Groenstraat, waar we nu nog steeds zitten. Met 60 leden en een eigen classic race team zijn we uitgegroeid tot een gezellige en met nog steeds hetzelfde doel voor ogen zijnde vereniging.